Medlemsinformasjon:

 

Sparbu teaterlag har i dag ca. 100 medlemmer.
Det er full anledning til å tegne medlemskap for den som måtte ønske det.
Ta kontakt på e-post eller betal inn på kontonummeret under.
Vær nøye med å skriv hvem som er betaler i meldingsinformasjonen.
Barn over 18 år som bor hjemme går ikke inn under familiemedlemskap.

Medlemskontingent 2023/2024::
Enkeltmedlemskap kr. 150,-
Familiemedlemskap kr. 300,-.
Vipps til – 134775. NB! Merk betalingen med kontigent og navn.
Betale inn til vår bankkonto – 4410.11.53999. NB! Merk betaling med kontingent og navn.PS. Som medlem er du forsikret i vår forsikringsordning når du bidrar med stort og smått hos oss. Det er bare medlemmer som vil få invitasjon til medl. arrangement, lukka fester ol., og vi ønsker nå at de som bidrar i alle ledd er medlemmer pga forsikringen. På forhånd takk.