vommolspelet
spellemannpaataket
slide_1
slide_2
previous arrow
next arrow
Shadow

HISTORIE

Sparbu Teaterlag vart stifta 14. Januar 1922.

Initativtaker og lagets første formann var Hans Ystgaard. Med seg i det første styret hadde han Knut Forseth og Odlaug Solberg.

Amatørteater har sterke tradisjoner i Trøndelag. Forløperen til Sparbu teaterlag, Andhrimmer – vart stifta alt i 1898. Andhrimmer (forøvrig var Andhrimner kokken i Valhall) lever fortsatt i Sparbu Teaterlag, som navn på lagets medlemsblad. Paragraf 1 i formålsparagrafen sier: Sparbu Teaterlag, som er eit spellag innan UL Framtid, har til formål å øve opp sine lagsmedlemmer i opplesnad, song og framsyning av spelstykke… Sjøl om formålsparagrafen tilsier at laget er en del av UL Framtid, har laget i stor grad fungert som en frittstående organisasjon, men heilt fram til vår tid har laget hatt en nær tilknytting til den frilynte ungdomsrørsla.

I perioden fram til 1940 vart det årlig innøvd fem-seks stykker. Ofte var det et par øvinger – og så smelte man til på ungdomslagsfester, hornmusikkfester, skytterlagsfester og lignende. Overskudd fra teaterframsyninger i mellomkrigstida gikk ofte til humanitære formål, f.eks til radio på gammelheimen, støtte til vanskeligstilte familier osv.

Fra første stund har forsamlingshuset Åsheim vært Sparbu Teaterlag sin hovedarena. I alle år med unntak av 1940-44, har det årlig vært teater- premiere 3. juledag. Fram til 1983 drev laget en betydelig turnevirksomhet. Utfluktene skjedde ofte med buss, og mange historier og anekdoter verserer fortsatt fra turnetiden.

Tradisjonelt har repertoaret vært dominert av folkekomedier og farser, men med jamnlige innslag av drama og musikaler. I 1977-78 satte laget opp Anne Franks dagbok med Knut Jensen fra Trøndelag Teater som instruktør. Stykket fikk svært rosende omtale, og tok første premie under amatørteateruka på Trøndelag Teater 1978. I 1978 kom det istand et samarbeid mellom riksteateret, U.L Øyna og Sparbu Teaterlag om oppsetting av Den fjerde nattevakt. Resultatet ble også denne gangen svært bra, og laget hadde på nytt utvidet sin horisont.

1983 ble på en måte et nytt vendepunkt i lagets historie, med Spelemann på taket på plakaten. Stykket ble en stor suksess med 5000 mennesker og kaffe fra bedehuskjeler, som Aftenposten kommenterte. Det mosaiske trossamfunn i Trondheim besøkte oss på en av forestillingene, og de sørget for at det ble planta to trær i Israel til ære for Sparbu Teaterlag. Laget ble invitert til Nordisk Amatørteaterfestival i Hänøsand i Sverige med stykket.

Etter 1984 har Sparbu Teaterlag stort sett spilt sine forestillinger på Åsheim. Laget har våget seg ut på flere dramatiske utfordringer som vi ubeskjedent nok, tør påstå at det står respekt av. Vi nevner: tolvskillingsoperaen, My Fair Lady og en Medsåmmårsnattsdrøm av Shakespeare, oversatt til Sparbu-mål av Hans Magnus Ystgaard. I tillegg til de store hovedoppsetningene har også laget satt opp kabareter, revy, barne teater og enklere underholdningsinnslag. I mange år har teaterlaget årlig satt opp skoleforestillinger i samarbeid med Mære skole.

Sparbu Teaterlag har endret arbeidsform opp gjennom årene, fra enkle stykker med kort innøvingstid og stor turnevirksomhet til store ressurskrevende stykker med Åsheim som fast scene.

I forbindelse med 800-årsjubileet for Mære Kyrkje oppførte teaterlaget Merespelet, et historisk spel forfatta av Inger Ramberg Røthe. Spelet vart satt opp i kjerka, med Mære sokneråd som medarrangør. Merespelet vart og oppført våren 1995.

Fra 1991 har Sparbu Teaterlag annenhver høst arrangert revygalla i Mærehallen. Revygallaen er stort sett satt sammen av gode revy-nummer fra Revyfestivalen på Høylandet.

HOVEDOPPSETNINGER:

2023/24 Trættandagskvell’n- Les mer
2021/22 Rock of Ages – Les mer
2020/21 Solstikk & utroskap – Les mer
2019/20 Trekkspillkrigen – Les mer
2018/19 Den Svevende Jomfru – Les mer
2017/18 Bønder i solnedgang – Les mer
2016/17 Kalenderpikene – Les mer
2015/16 Evig ung – Les mer
2014/15 Tyveri og naboskap – Les mer
2013/14 Vømmølspelet – Les mer
2012/13 På ville veier – Les mer
2011/12: I Blanke messingen – Les mer
2010/11: Bryl og Vinyl
2009/10: Ongskrik og uvænnskap
2008/09: Hemsøboerne
2007/08: Brøllåp og uvænnskap
2006/07: Stormen
2005/06: Mesunnels og uvennskap
2004/05: En julefortelling
2003/04: Balladen om e’n Reinholt å a Anna Margrethe
2002/03: Vi klarer oss så godt vi kan i væla
2001/02: Cabaret
2000/01: Revy No 2
1999/00: Den fekk du
1998/99: Erasmus Montanus
1997/98: Skjærgårdsflørt og Tyven, tyven (mai 1997)
1996/97: 75 År med gullegg – jubileums-kabaret
1995/96: Medmenneske
1994/95: En Medtsåmmårsnattsdrøm
1993/94: Puntilla og drengen hans Matti
1992/93: Brødrene Østermanns huskors
1991/92: Trost i taklampa
1990/91: Solfrid i Bjønnstu og de syv svende
1989/90: Medmenneske
1988/89: Arsenikk og gamle kniplinger
1987/88: My fair lady
1986/87: Jeppe på bjerget
1985/86: Tolvskillingsoperaen
1984/85: Vi betale itj
1983/84: Spelemann på taket
1982/83: Skulle det dukke opp flere lik er det bare å ringe
1981/82: Piken i bilen
1980/81: Kjærlighetens kispus
1979/80: Skjønne ungdom

1978/79: Den rene skjære sannhet og Den fjerde nattevakt
1977/78: Anne Franks dagbok
1976/77: Kjære Rutt
1975/76: Tante Jutta
1974/75: Filialen i Århus
1973/74: Den tapre svømmer
1972/73: Charley’s tante
1971/72: Sigurd Brå
1970/71: Den lille modell
1969/70: Flammedanserinnen
1968/69: Det ble en gutt
1967/68: Den spanske flue
1966/67: Brødrene Østermanns huskors
1965/66: To pinner i kors
1964/65: Søstrene på reppe
1963/64: Skjærgårdsflørt
1962/63: Brødrene Østermanns huskors
1958/59: Solfrid i Bjønnstu og de syv svevende
1956/57: Piken i bilen
1955/56: Den spanske flue
1954/55: Sigurd Brå
1953/54: Brødrene Østermanns huskors
1952/53: Skjærgårdsflørt
1950/51: Fjeldeventyr
1948/49: Sivert og hans betenkeligheter
1947/48: Bygdadansen
1946/47: Storken kommer
1945: 17. mai – Tru kjærleik
1933/34: Tru kjærleik
1932/33:Julie Bolansera
1931/32: Kallen og kona
1930/31: Den store barnedåpen
1929/30: Når kjærleiken brenn
1928/29: Godt gifte
1927/28: Ektemenn
1926/27: Ingvald Enersen
1925/26: Heidningar
1924/25: Sigurd Brå
1923/24: Bonden frå Telemark
1922/23: Dei kvinnfolka