Om Sparbu teaterlag


Sparbu ligger ca ei mil sør for Steinkjer i Nord-Trøndelag. Sparbu teaterlag vart stifta 14. januar 1922.
Initiativtaker og lagets første formann var Hans Ystgaard. Med seg i det første styret hadde han Knut Forseth og Odlaug Solberg.
Amatørteater har sterke tradisjoner i Trøndelag. Forløperen til Sparbu teaterlag, Andhrimner vart stifta alt i 1898.
Siden oppstarten har Sparbu teaterlag hatt mange store og suksessfulle oppsetninger.


Andhrimner


Andhrimner er navnet på Sparbu Teaterlags medlemsblad.
Der vil dere som er medlemmer få informasjon om det som teaterlaget driver med for tiden.

Vi legger ut Andhrimner også her på hjemmesiden vår.

Medlemsskap:


Sparbu teaterlag har i dag ca. 100 medlemmer.
Det er full anledning til å tegne medlemskap for den som måtte ønske det.
Ta kontakt på e-post eller betal inn på kontonummeret under.
Vær nøye med å skriv hvem som er betaler i meldingsinformasjonen.
Barn over 18 år som bor hjemme går ikke inn under familiemedlemskap.

Kontingentsatser:
Enkeltmedlem: kr. 150,-
Familiemedlem: kr. 300,-

Kontonummer: 4410.11.53999


Styret:


Leder: Andreas Melgård
Nestformann: Hilde Risholt
Kasserer: Elisabeth Fossum
Styresmedlem: Sigrid Schiefloe
Styresmedlem: Stein Roar Madsen

1. vara: Marit E. Fladmark
2. vara:Anita Beate Solberg
3. vara: Torlaug Holan Solberg


Æresmedlemmer:


Leidulv Holan

Lars Harald Daling

Grete Stokkan

Haavard Eggen

Knut Boye Ericson

Jon Landstad

Helga Bentzen

Edvard Hægstad

Jorunn Wang

Gerd Marit Nøvik

Andreas Gjermstad

Thor Audun Wang