Om årets forestilling!


Kalenderpikene av Tim Firth ble en flott forestilling som trakk 1.700 publikummere fordelt på 13 forestillinger. Premiere 6.juledag. Det var Hilde Marie Brørs som var engasjert som instruktør, våre egne Per Helge Bøe, Vidar Grande og Andreas Melgård på henholdsvis scenografi, lys og lyd. Samarbeidet gikk knirkefritt på alle plan og det ble med det en trivelig øvingsperiode og gode teaterkvelder. Kort summert omhandler stykket 6 sanitetskvinner som sammen følger en av deres ektefelle gjennom kreftsykdom og død. De får produsert en kalender som de skal selge for å få penger for å kunne gå til innkjøp av en sofa til pårørenderommet på kreft poliklinikken på Levanger. Slik som i originaloppsettet fra England på tidlig 90-tall, så gikk salget av våre 500 kalendere strålende og i mars kunne våre kalenderpiker og kassereren reise til Levanger sykehus med en stor sjekk pålydende 60.500,-. En stor gave som varmet å gi ifra seg og som varmet og beveget våre mottakere. Det var Ingebjørg Roel Bye og Anne Lise Olsen som på vegne av gruppen Barn som pårørende mottok sjekken.
Les mer i Andhrimner nr. 3 2016/2017


Årsmøte!


Årsmøte i Sparbu Teaterlag avholdes på Åsheim, litjsalen, tirsdag 23. mai 2017, kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.
Evt. saker må være styret i hende innen 17. mai.

Kaffe.
Møt opp.

Styret